PP versus bez PP či voříšek

PP versus bez PP? Závěr si udělejte sami nebudeme zde psát plamenné komentáře o tom jak žijí zvířata v množírnách toho je na internetu více než dost. Zajímejte se odkud se berou všichni pejskové v útulcích, zajděte si do nějakého a pak si udělejte názor sami. 

S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI (či národních registrů ADBA, AKC). Dále obchod se psy a podpora tohoto konání. Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.

Množení psů bez řádné registrace (každá chovatelská stanice má název a registrační číslo, dle kterého lze vyhledat na stránkách FCI) u Mezinárodních Kynologických organizací (FCI, AKC atd..) je vždy nelegální a protiprávní, množitelé neodvádějí daně, neplatí poplatky, nedodržují zákon na ochranu zvířat. Koupí štěněte od množitele se dopouští kupující podporování tr.činu a tím pádem i spoluviny na trest. činu. Taková činnost se považuje za týrání zvířete chovem.

Co je PP a co musí obsahovat

 1. Průkaz původu (dále v celém textu jen PP) je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační. Jedná se o rodný list pejska.
 2.  PP musí obsahovat
  a) nutné identifikační údaje o psu/feně:
  – plemeno
  – jméno a chovatelská stanice
  – pohlaví
  – datum narození
  – tetování/čipování
  – druh a barvu srsti
  – údaje o chovateli
  b) nejméně tři generace předků (neplatí pro Znovu Registrované a Nově Registrované – platí zejména u plemen ještě neschválených FCI, ale již zařazených na čekací listině na oficiální uznání FCI (např. Národní plemena atd..)
  c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.
 3. Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím tohoto jedince.
 4.  Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.
 5. Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.
 6.  Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.

Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

Plemeno s PP:
výhody:
 • Pořizovací cena (vyšší pořizovací cena zabraňuje tomu, že se pes dostane do rukou množitele či nezodpovědného majitele)
 • Doložitelný původ většinou více než 4 generace, dnes má prakticky každé plemeno databázi rodokmenů.
 • Kupní smlouva – je samozřejmostí
 • Chovatelský servis – možnost kdykoliv se obrátit o radu, pomoc, hlídání Vašeho pejska na Vašeho chovatele.
 • Povaha odpovídající standartu plemene
 • Exteriér odpovídající standartu plemene (vady se mohou vyskytnout)
 • Štěně je očkované, 3-4 odčervené, čipované s Pet pasem 
 • Pokud chcete znáte sourozence svého psa, víte jak se mají a kde a jak žijí
 • Psi jsou testovaní na genetické choroby, které jsou typické pro plemeno, nebo jsou již geneticky zdraví po rodičích.
 • Chovatelé zajišťují plný servis fence jak před porodem, tak během porodu (v případě komplikací je přítomen veterinář) tak i štěňatům po porodu.
 • Se psem s PP můžete cestovat i do zemí, kam kříženci typu bull nesmějí (např. Chorvatsko), máte PP a jste tedy plemeno FCI.
 • Pejskové s vadami jsou za stejnou i nižší cenu než psy bez PP, mají PP a máte jistotu plemene.
 • Např. Lovecké zkoušky jsou podmíněné Průkazem původu.
nevýhody:
 •  Pořizovací cena – argument vysoké ceny je zcela neoprávněný, pokud je mým snem konkrétní plemeno, udělám vše proto abych si mohl dovolit zaplatit vyšší cenu i kdyby to mělo znamenat pár let čekání, nebo se poohlédnu po pejskovi nevhodnému do chovu (bývají za poloviční cenu tedy za cenu psa bez PP)
 • Kupní smlouva, která Vás k něčemu zavazuje – i kdyby jen k tomu, že budete informovat chovatele jak se jeho odchov má, pro některé lidi může toto být svazující.
Rizika:

I pes s PP může onemocnět je to stále živý tvor, kterého štípne včela, dostane rýmu, může mít sem tam vyrážku. Samozřejmě se jim nevyhnou i závažnější choroby. Ale to nikomu ani lidem ne.

Pes bez PP:
výhody:
 • Pořizovací cena – pouze zdánlivá výhoda

nevýhody:

 • Pořizovací cena – není důvod platit za jakéhokoliv psa bez PP peníze, takovýto pejsek má být darován!!!
 • Křížení často úzce příbuzných psů, které může způsobit vážné zdravotní a genetické defekty
 • Nedoložitelný původ
 • Exteriér – většinou naprosto neodpovídá inzerovanému plemeni
 • Štěně je neočkované a neodčervené a mnohdy s falešným očkovacím průkazem
 • Nenačipované
 • Odběr štěně v příliš nízkém věku 4 – 5 týden (není možné odebrat v takto nízkém věku štěně od feny – porušení prováděcí vyhlášky 21/2013Sb. k zákonu na ochranu zvířat 246/1992Sb. Ve znění poz.předp. který určuje 50 dní! )
 • Prodávající většinou není ani množitel sám, ale osoba nastrčená, která vám pouze předá štěně na benzínové pumpě a zinkasuje peníze.
 • Žádná kupní smlouva a žádný chovatelský servis, případě jakéhokoliv problému nemáte koho kontaktovat.
 • Neznáte sourozence svého psa, nikdy je neuvidíte a nemáte zprávy co se s nimi stalo ( neprodaná a neprodejná – nemocná, defektní) štěňata končí na ulici nebo v útulku v lepším případě.
 • Nevíte jak byla fenka živena před porodem (nesprávná výživa březí feny se podepíše na jejím zdraví i zdraví štěňat)
 • Nevíte kde a jak fenka porodila, ani jak byla živena štěňátka
 • V případě plemen typu bull nemůžete v mnoha případech se psem vycestovat do zahraničí (např. Chorvatsko)
 • A ani složit některé zkoušky Např. Lovecké zkoušky jsou podmíněné Průkazem původu.

rizika:

 • Povaha, často se množí na jedincích, kteří nebyli kvůli povaze zařazeni do chovu (agresivita, psych. Labilita, bojácnost)
 • Křížení často úzce příbuzných psů, které může způsobit vážné zdravotní a genetické defekty
 • Zdravotní rizika neočkovaného a neodčerveného štěněte jsou velmi nákladné (částku kterou by jste zaplatili za psa s PP necháte za měsíc léčby malého štěněte u veterináře)
Voříšek

výhody:
Pořizovací cena – většinou je zdarma či za adopční poplatek
nevýhody:
Nevíte co Vám z něj vyroste, ale víte, že to bude 100% Voříšek
rizika:
Zdravotní, neboť nevíte co se s čím a jak křížilo. Štěně je neočkované a neodčervené, nenačipované, ale s tím se počítá.

Ještě váháte co si zvolit? Je pro vás problematika s PP versus bez PP nová? Přečtěte si další naše články

Jak mají vypadat správné doklady PP

PP versus bez PP

FCI – CMKU průkaz původu