Otevřený dopis poslancům, senátorům a médiím

Zpět do reality

Vážené dámy, vážení pánové, bohužel opět nastala situace, kdy se musíme ozvat proti vytváření virtuální reality, pseudoargumentům a pokusům o jejich zneužití ve prospěch politické kariéry jednotlivce či jednotlivců.

Jedná se o aktivity poslance Jeronýma Tejce (dále i jako navrhovatel nebo jen JT), který se znovu pokouší vyniknout v oblasti, ve které mu chybějí, byť jen základní, znalosti. Jde o jeho návrh zákona o chovu psů.
Ať už bude pro jeho návrh použit jakýkoliv název, nic to nemění na meritu věci. Tento otevřený dopis (zpět do reality) vám píšeme prostě proto, že už máme dost lží, překrucování skutečnosti, poplašných zpráv, výmyslů a nestoudného ovlivňování veřejnosti i zákonodárců.

Doufáme, že se shodneme na následujícím:

prostřednictvím zákonů se mají řešit věci podstatné a důležité
podklady k přípravě zákona nemají být lživé, vybájené, ignorující pravdu a fakta
zákon mají připravovat odborníci
zákony se nemají dublovat
zbytečný zákon nemá v této zemi co dělat

Společné rysy dřívějších i nynějších navrhovatelů:

snaha o sebezviditelnění za jakoukoliv cenu, každým možným způsobem
absolutní absence kynologických znalostí jakéhokoliv druhu
úmyslné ignorování kynologů, kynologických orgánů a organizací
ignorování všech podložených dat včetně oficiálních dat ČR ať už z neschopnosti či neochoty
úmyslné ignorování platných právních předpisů
úmyslné negativní ovlivňování veřejnosti spoluvytvářením atmosféry stavu strachu a nesnášenlivosti
Základní teze deklarované jako důvod návrhu zákona prohlašujeme za úmyslné lži

Zdroje informací

Navrhovatel vychází jen z jakési virtuální reality, ve které se titulky bulváru mění v axiomy, které netřeba dokazovat. A naopak, bulvár každé navrhovatelovo vystoupení (a že je jich na toto téma požehnaně) bere jako potvrzení své „pravdy“.

Věnujte, prosím, pozornost skutečnosti, že navrhovatel nikdy neuvádí zdroj informací, což by mělo být při jeho snaze naprostou samozřejmostí. Bohužel tím pouze vytváří negativní společenské mínění o majitelích psů a o psech samotných a tím v podstatě podněcuje nesnášenlivost a často i nenávist vůči skupině obyvatel. Jakkoliv chápeme, že právě toto klima mu vyhovuje ve snaze o přijetí jeho návrhu, považujeme takový postup za naprosto nekorektní, nedůstojný člověka s vysokoškolským vzděláním, matoucí navíc nejen občany, ale i vás, poslance a senátory.

Příklad námi používaných zdrojů, které navrhovatel z neznalosti, či spíše úmyslně opomíjí:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)
Státní zdravotní ústav (SZÚ) – Systém monitorování zdravotního stavu – souhrnné zprávy
Státní veterinární správa
Ministerstvo vnitra ČR
Česká asociace pojišťoven
Česká pojišťovna
BESIP – Informace o nehodovosti
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
ČTK

Jelikož se navrhovatel několikrát v důkazní tísni vyjádřil, že žádné statistiky neexistují (doloženo písemně), musíme uvést toto jeho nepravdivé tvrzení na pravou míru. Takové statistiky existují a jsou veřejně bez problému přístupné, pouze navrhovatel nebyl schopen či nebyl ochoten je objevit a využít. Pak by totiž toto jeho tvrzení padlo. Jinými slovy, buď žije v nevědomosti, nebo zcela účelově lže.

Základním zdrojem našich informací je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, www.uzis.cz (dále jen ÚZIS), kde je možno získat bez problémů i údaje o hospitalizacích a úmrtích podle jednotlivých diagnóz a příčin. Pro orientaci ve zmíněných datech slouží „Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize“, kterou lze na ÚZIS zakoupit (přibližná cena je 70,- Kč). Oficiální údaje z ÚZIS používáme my a to nejen v tomto materiálu. Konkrétní diagnóza W54, o které se budeme podrobněji zmiňovat a srovnávat ji případně s jinými, nese plně kvalifikovaný název „Kousnutí nebo úder psem“.

Prohlašujeme,

že skutečnosti uvedené v tomto našem materiálu, jsou založeny na oficiálních statistikách státní statistické služby, vše můžeme doložit písemně oficiálními materiály, citované výroky pak archivovanými obrazovými i zvukovými záznamy, materiály publikovanými navrhovatelem v jejich přesném znění a navíc i jeho autentickou korespondencí.

Jeden z častých a opakovaných výroků pana poslance je formulován ve smyslu, že „Budu kontaktovat odborníky, kynology a kynologické organizace.“ Je konec srpna 2008 a pan poslanec se odborníkům a kynologickým organizacím stále pečlivě vyhýbá. Jedinou zaznamenanou výjimkou je návštěva výstavy v Letňanech, kde ústně, před našimi zraky, požadoval na Klubu bulteriérů návrhy pro svůj zákon. Prostě „Já dělám zákon, který je nutný a vy mi dejte podklady, co tam mám dát!“. Byli jsme u toho osobně. A mimochodem, prošel davem stafordšírských bulteriérů, aniž by si jich všiml, protože je prostě nepoznal. Odborník na „bojové“ či „nebezpečné psy“ a jejich seznamy?

Jaká je tedy pravda?

Argumentace poslance Tejce se plně shoduje s bulvárními titulky a úvahami. Tyto „argumenty“ jsou uvedeny jako mezititulky. Na základě námi uvedených oficiálních a veřejně dostupných zdrojů jednotlivé výroky komentujeme.

„Psi představují nebezpečí pro lidi“

Výchozí pro hodnocení tohoto údaje je časová řada 1994 – 2007. Za tuto dobu zemřelo na následky úrazů (po odečtení sebevražd) cca 75.700 lidí. Z toho deset smrtelných úrazů připadá na Dg. W54, což činí 0,013%, slovy tedy 13 tisícin procenta! (zdroj Ročenky ÚZIS) Kdo může tvrdit něco o hrozivém nebezpečí? Prakticky cokoliv vidíte kolem sebe, je nebezpečnější než psi!

„Počet napadení psy stále a hrozivě roste“

Počet konfliktů sice mírně kolísá a to v řádu jednotek, hovořit o nárůstu však nemůže nikdo. Stále je nejčetnější hodnotou znaku u ročních úmrtí nula. Odchylku toho či onoho roku, po které následuje opět nula či jedna, to může vydávat za nárůst pouze naprostý diletant. Historicky nejhorší rok byl rok 2003, kdy došlo ke třem úmrtím podle Dg. W54 (tedy kousnutí nebo úder psem, jak je již uvedeno výše). I v tomto roce se však jedná pouze o setiny procenta z úmrtí na následky úrazů. Počet hospitalizací, který svědčí o závažnostech poranění, na následky Dg. W54 má klesající tendenci nikoliv nárůst:

Jako občané odmítáme návrhy poslance Tejce jako naprosto nepodložené, založené na lži, neznalosti a neschopnosti!

Žádáme vás o podporu k zastavení šíření poplašných zpráv a následné nesnášenlivosti mezi lidmi!

Žádáme vás o zamítnutí nesmyslných a naprosto nekvalifikovaných návrhů!

Je načase si uvědomit, že zástupci veřejnosti, kteří promrhávají svěřený mandát tvorbou nadbytečných a nesmyslných návrhů zákonů a svým chováním opovrhují voliči a jejich názory, se stávají stejně nepotřebnými jako jejich samoúčelné aktivity a výplody. Takové zástupce nepotřebujeme stejně, jako oni nepotřebují nás!

S čím souhlasíme
Naše stanoviska se v čase nemění:

Podporujeme evidenci psů v efektivní podobě bez nehorázných nároků na státní rozpočet a veřejné finance.

Není to však záležitost jednoduchá, jak si mnozí představují. Jsme však ochotni spolupracovat.

Podporujeme osvětu, výchovu a vzdělávání. Ostatně řada z nás má za sebou i publikační činnost a i výchovu na školách.

Jsme ochotni spolupracovat.

Nabídka spolupráce je určena těm, kteří mají zájem a inteligentní a věcný přístup. Vylučuje ty, kteří pouze škodili a škodí.

Chválíme
Svět naštěstí není černobílý a tak můžeme najít správné příklady hodné následování a proto chválíme:

ředitele a učitele škol, kteří zvou na školy kynology k besedám a ukázkám

starostu a zastupitele na Praze 11, kteří již aplikují za pomoci odborníků systematicky výuku na školách jejich obvodu

Mladou frontu Dnes za sérii příloh věnovaných psům od výběru plemena až po cestování do zahraničí

pořadatele dětských prázdninových táborů za ukázky kynologie

všechny, kteří se práci se psy věnují, zachraňují lidské životy, canisterapeuty, výcvikáře, pořadatele soutěží a výstav,

pracovníky útulků a stovky tisíc rodin, pro které je pes přítelem

Chválíme ty, kteří vysvětlují a ne zastrašují, lžou a šikanují!

Jeden metr – Praha, 28. srpna 2008

Text „zpět do reality“ podepsali

Ing. Zdeněk Spies

MVDr. Pavel Schánilec

Ing. Vojen Benda

Petr Fridrich

Bc. Martina Zemanová

Jitka Lacigová

V případě zájmu o spolupráci i zájmu o další informace nás kontaktujte na adrese jeden.metr@seznam.cz, Iniciativa jeden metr, Nabídka spolupráce je určena těm, kterí mají zájem a inteligentní a vecný prístup. Vylučuje ty, kteří pouze škodili a škodí. 

Archiv dokumentů 1 metru, který sice již svou činnost ukončil, nicméně my další generace musíme v boji za pravdu o psech pokračovat dál!!! Nenechte se odradit a bojujte, naši pejsci Vám budou vděční! Dalčí články k tomuto tématu. Dopis „Zpět do reality“ lze sdílet, či na požádání, zašleme v tiskové formě.